Over Paramedi

Onze missie is: Zorg voor beweging  

Bewegen levert een elementaire bijdrage aan het welbevinden van mensen. Zorg voor beweging is dan ook onze missie. Wij zijn ervan overtuigd dat fysiotherapeuten hier een onschatbare rol in spelen. Daarom willen wij ons maximaal inzetten om producten en diensten te leveren waarmee fysiotherapeuten op elk niveau mensen kunnen stimuleren en motiveren om te (blijven)  bewegen.   

Dit doen wij al ruim 60 jaar door:  

Professionele oefenruimtes in te richten met hoogwaardige, toegankelijke en functionele toestellen op basis van uw wensen en eisen
Continue te blijven zoeken naar vernieuwende oplossingen en innovaties waarmee fysiotherapeuten hun vak nog beter kunnen uitoefenen en kunnen anticiperen op veranderingen in de zorg. Zowel op product- als op technologisch niveau. Hiervoor werken we samen met kennisinstellingen en onze leveranciers 
Te zorgen voor een uitstekende service. Paramedi staat voor goed advies, een zorgvuldige installatie en neemt u graag het onderhoud uit handen om zo ook zorg te dragen voor een goede werking en jarenlang veilig en stimulerend gebruik.